Przedszkole Gminne w Rabie Wyżnej

Rada Rodziców

SKŁADKA NA KOMITET RODZICIELSKI

Składka na Komitet Rodzicielski w roku szkolnym 2023/24 wynosi 40,00 zł.

 Konto Rady Rodziców nr:

77 8815 0002 0000 0024 0422 0001