Przedszkole Gminne w Rabie Wyżnej

O przedszkolu

Informacja o Przedszkolu Gminnym w Rabie Wyżnej tekstem łatwym do czytania - ETR

 

etr

 

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA:

 

Przedszkole czynne jest od godziny 7:00 do godziny 16:00.
Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu dłuższy niż 5 godzin wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

 

Godziny przebywania dziecka w przedszkolu:

Oddziały 5 godzinne: 8:00 - 13:00
Oddziały 9 godzinne: 7:00 - 16:00

 

MISJA PRZEDSZKOLA

 

Misją naszego przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego rozwoju jego talentów i zdolności, bez nacisków i przymusu, a poprzez rozbudzanie jego ciekawości, zaspakajanie naturalnej potrzeby poznania otaczającego świata.

 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

„Przedszkole otwarte na oczekiwania i potrzeby dzieci i rodziców, promujące działania twórcze, wrażliwe na drugiego człowieka, piękno otaczającego świata, muzykę i sztukę” 

 

MOCNE STRONY PRZEDSZKOLA

 • atrakcyjna oferta edukacyjna
 • dobra baza programów autorskich nauczycieli
 • szeroki wachlarz imprez, uroczystości i wycieczek
 • udział w konkursach, festiwalach i akcjach lokalnych
 • wysoki poziom pracy wychowawczo-dydaktycznej
 • dobra atmosfera i klimat przedszkola
 • wysokie kwalifikacje i ustawiczne doskonalenie nauczycieli
 • własna strona internetowa przedszkola
 • szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym: instytucjami oświatowymi i społecznymi
 • wysoki poziom zadowolenia rodziców
 • znajomość oczekiwań rodziców wobec przedszkola
 • szeroki wachlarz metod innowacyjnych w pracy z dziećmi

 

PROGRAMY

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU GMINNYM W RABIE WYŻNEJ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 • „Program wychowania przedszkolnego" - Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo - Wydawnictwo MAC Edukacja
 • „Rozwój-Wychowanie-Edukacja” - Program wychowania przedszkolnego - Anna Stelmach-Tkacz, Karina Mucha - Wydawnictwo Nowa Era

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA - grupy młodsze 3,4-latki

 

Przedszkole czynne w godzinach 7.00 - 16.00

Bezpłatna podstawa programowa realizowana jest w godzinach 8.00 - 13.00

 

W myśl nowych zaleceń podstawy programowej wychowania przedszkolnego dzień aktywności dziecka w przedszkolu można podzielić na trzy części, związane z porami dnia: pierwszą – poranną, drugą – część główną i trzecią – popołudniową.

 

 

Część I - poranna - 7.00 - 10.00

 

 

7.00 - 8.00 - Schodzenie się dzieci do sal dyżurujących. Zajęcia opiekuńcze. Kontakty indywidualne, zabawy integrujące grupę, zabawy samodzielne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.

 

8.00 - 9.30 - Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Poranne zabawy ruchowe. Zabawy rytmiczne i zabawy integrujące grupę.

 

9.30 - 10.00 - Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Śniadanie - realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

 

 

Część II - główna - 10.00 - 12.30

 

 

10.00 - 10.30 - Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej w/g wybranego programu wychowania przedszkolnego,  zajęcia dodatkowe: j.angielski – wg harmonogramu

 

10.30 - 11.00 - Samodzielna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

 

11.00 - 12.00 - Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

 

12.00 – 12.30 - Samodzielna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy ruchowe, rytmiczne i zabawy ze śpiewem.

 

 

Część III - popołudniowa - 12.30 - 16.00

 

 

12.30 - 13.00 -  Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe oraz opiekuńcze w łazience. Czynności porządkowe. Obiad – celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

 

13.00 - 14.15 - Zabiegi opiekuńcze, higieniczne, czynności samoobsługowe, przygotowanie do relaksu. Relaks – odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej – wyciszenie. Drzemka dzieci młodszych.

 

14.15 - 14.45 -  Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe. Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

 

14.45 - 16.00 - Samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo- stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym, dostosowanie zadań do możliwości dzieci. Zajęcia z elementami ruchu, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczycielki opracowują szczegółowy rozkład dnia dla swojej grupy, biorąc pod uwagę wiek, możliwości i potrzeby dzieci  

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA - grupy starsze 5-latki

 

Przedszkole czynne w godzinach 7.00 - 16.00

Bezpłatna podstawa programowa realizowana jest w godzinach 8.00 - 13.00

 

W myśl nowych zaleceń podstawy programowej wychowania przedszkolnego dzień aktywności dziecka w przedszkolu można podzielić na trzy części, związane z porami dnia: pierwszą – poranną, drugą – część główną i trzecią – popołudniową.

 

 

Część I - poranna - 7.00 - 9.30

 

 

7.00 - 8.00 - Schodzenie się dzieci do sal dyżurujących. Zajęcia opiekuńcze. Kontakty indywidualne, zabawy integrujące grupę, zabawy samodzielne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.

 

8.00 - 9.00 - Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Zabawy rytmiczne i zabawy integrujące grupę. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

 

9.00 - 9.30Śniadanie - realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

 

 

Część II - główna - 9.30 - 12.30                                                 

 

9.30 - 10.30 - Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej w/g wybranego programu wychowania przedszkolnego, zajęcia dodatkowe: religia, j.angielski – wg harmonogramu

 

10.30 - 11.30 - Samodzielna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

 

11.30 - 12.30 -  Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

 

 

Część III - popołudniowa - 12.30 - 16.00                                                         

 

12.30 - 13.00 - Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe oraz opiekuńcze w łazience. Czynności porządkowe. Obiad – celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

 

13.00 - 14.30 - Relaks – odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej – wyciszenie.  Samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo- stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym, dostosowanie zadań do możliwości dzieci. Pobyt w ogrodzie, zabawy i obserwacje przyrodnicze.. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych. Zajęcia z elementami ruchu.

 

14.30 - 14.45 - Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe. Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

 

14.45 - 16.00 -  Zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, praca indywidualna z dziećmi, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.

 

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczycielki opracowują szczegółowy rozkład dnia dla swojej grupy, biorąc pod uwagę wiek, możliwości i potrzeby dzieci.